Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

JIJ praktijk hanteert een aantal Algemene Voorwaarden. Als je een afspraak voor een behandeling en/of massage bij mij maakt, ga ik ervan uit dat je kennis hebt genomen van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 

 • Een Reiki behandeling helpt bij de ondersteuning van een genezingsproces, maar kan nooit ter vervanging dienen van een medische behandeling.
 • De behandeling en/of massages die je ondergaat, zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen. Bij twijfel over een aandoening of blessure of contra indicatie kan besloten worden om af te zien van het geven van een massage en u door te verwijzen naar een arts/therapeut/specialist. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra je behandelend arts hierin toestemt. Bent je onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, of gebruik je medicijnen dan is het verstandig met je arts te overleggen of je de behandeling mag ondergaan en/of gemasseerd mag worden.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die je tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 • JIJ praktijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten, al dan niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures en/of ziektes.
 • De diploma’s / certificaten die behaald zijn kunnen uiteraard ingezien worden.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne voor beide is een vanzelfsprekendheid tijdens een behandeling en/of massage.
 • Vriendelijk verzoek om mobiele telefoons e.d. uit te schakelen of op stille stand te zetten voor aanvang van de massage.
 • Je kunt uitsluitend contant betalen of vooraf overmaken.
 • Je kunt ook met een cadeaubon van JIJ praktijk betalen. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
 • Alle persoonlijke en medische gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft worden vertrouwelijk behandeld. Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je dat je mij nooit aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden zijn van een behandeling en/of massage die ik aan je geef.
 • De behandelingen en massages die worden gegeven, hebben niets met erotiek en/of seks te maken. Bij grensoverschrijdende, seksueel getinte opmerkingen of seksuele handelingen en/of gedragingen stopt de behandeling direct.

Maak een afspraak